En la naturalesa hi ha la preservació del món

SEGUIMENT D’AMFIBIS AL COLLSACABRA

En els darrers 10 anys Paisatges Vius ha restaurat més de 25 punts d’aigua al Collsacabra (fonts, basses, estanys…), algun amb la col·laboració de la Cabreres BTT, com és el cas de la font i la bassa del Prat de Sant Julià l’any 2016. L’objectiu final, més enllà de la restauració en sí, és la millora de les poblacions d’amfibis: volem més granotes, tritons, salamandres i gripaus als punts d’aigua! El 2018 vam destinar la donació de la Cabrerès BTT a fer el seguiment dels amfibis a les basses restaurades.

Objectius. La quantitat d’espècies d’amfibis que es reprodueixen en un punt d’aigua és un indicador indirecte de la seva qualitat ambiental: quan més ben conservada està una bassa més espècies d’amfibis hi trobarem. Per això cada 3 anys duem a terme un seguiment dels punts d’aigua restaurats en busca d’evidències de la presència o reproducció d’amfibis.

Metodologia. El sistema de seguiment és el següent: es fan quatre visites a cada punt d’aigua (dues de dia i dues de nit) entre els mesos de març i juny, aprofitant sobretot els dies de pluja, quan els amfibis són més actius. De dia busquem postes i capgrossos dins l’aigua, mentre que de nit escoltem els cants i veiem els adults al voltant de la bassa. Anotem tots els exemplars que observem de cada espècie, l’edat (ou, capgròs, larva, metamòrfic o adult) i, si es pot, en determinem també el sexe.

Resultats. El seguiment realitzat el 2018 va permetre confirmar el bon estat de la majoria de punts d’aigua, amb la presència d’almenys 2 espècies a totes les basses. A nivell global es van trobar 11 espècies en tot el Collsacabra, és a dir totes els possibles: granota verda, granota roja, reineta, granoteta de punts, gripau comú, gripau corredor, gripau d’esperons, tòtil, salamandra, tritó verd i tritó palmat. Si cal destacar algun punt, destacarem l’Estany del Coll a Rupit i Pruit, on hi podem trobar fins a 9 espècies diferents.

Bioseguretat. Recentment han aparegut diverses malalties específiques dels amfibis que ja han fet desaparèixer poblacions senceres en molt poc temps. Són malalties que es transmeten per contacte, per això manipulem els animals amb guants i ens desinfectem les botes quan canviem de punt d’aigua. Si voleu ajudar a conservar els amfibis: observeu-los però no els agafeu mai amb les mans, no us poseu de peus a l’aigua i, si teniu gos, no deixeu que es banyi a les basses.