1. Introducció

1.1. La marxa es celebra el diumenge, 14 de maig de 2023.

1.2. És una marxa popular no competitiva de bicicleta de muntanya amb dos recorreguts:

 • Ruta curta provisional : 35 km i 800 m de desnivell + acumulat.
 • Ruta llarga provisional : 58 km i 1.500 m de desnivell + acumulat.

1.3. Horari de sortida

 • Sortida oberta: 7:00 h. a 9:00 h.

1.4. És una marxa popular de participació individual.

1.5. La marxa té lloc a l’Esquirol, Barcelona (Catalunya).

1.6. La marxa popular no pertany a cap calendari autonòmic, nacional o internacional.

2. Inscripció

2.1. La marxa està limitada a 1.500 participants

2.2. Qualsevol persona que vulgui participar en aquesta marxa ha de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web oficial: www.cabreresbtt.com. Perquè la inscripció sigui vàlida, és obligatori omplir totes les dades que es sol·liciten en el formulari i pagar la quota d’inscripció.

2.3. El termini d’inscripció conclou quan s’esgoten els 1.500 dorsals.

2.4. Pot participar a la marxa qualsevol persona amb o sense llicència federativa per a ciclisme, cicloturisme, triatló.

2.5. La quota d’inscripció per participant és (IVA INCLÒS):

Fins el dia 17 d’abril del 2023 (inscripció amb maillot inclòs):

 • Amb llicència federativa: 45,00 € *
 • Sense llicència federativa: 47,00 €

A partir del dia 18 d’abril del 2023 (inscripció sense maillot):

 • Amb llicència federativa: 35,00 € *
 • Sense llicència federativa: 37,00 €

* Es fa constar que en aquesta inscripció no s’inclourà l’assegurança d’accidents per considerar que ja es disposa de la pertinent assegurança federativa.

2.6. No es tramitaran canvis ni devolucions de la quota d’inscripció a partir del dia 18 d’abril. Abans d’aquesta data es reembolsarà la totalitat d’aquesta exceptuant 5,00 € en concepte de despeses de gestió.

2.7. La inscripció inclou:

 • Mallot oficial 2023 inscripcions realitzades abans del 17/04
 • Culot opcional
 • Atenció al participant on-line i presencial
 • Dret de participació en la marxa
 • Dorsal
 • Obsequis d’inscripció: “Bossa starter” i “Byebyebag”
 • Marcatge de recorregut
 • Assistència tècnica en tots els avituallaments i sortida
 • Assistència motoritzada durant el recorregut
 • Assistència mèdica dins i fora del recorregut
 • Assegurança d’accidents
 • Vehicles escombra
 • Agents de Protecció Civil als encreuaments de carreteres
 • Avituallaments líquids i sòlids
 • Botifarrada final + 2 consumicions
 • Àrea de massatges
 • Àrea de rentat de bicicletes
 • Àrea de custòdia de bicicletes
 • Lavabos i dutxes
 • Altres serveis addicionals i gratuïts

2.8. El maillot oficial i la bossa d’obsequi “Byebyebag” només es poden recollir entre les 9:00 h. i  les 17:00 h (tancament del Village) del dissabte i diumenge. No es faran enviaments per correu ni s’entregaran fora d’aquests dies i horaris indicats anteriorment.

2.9. En cas d’abandonament de la marxa, la quota d’inscripció no serà reemborsada ni total ni parcialment.

3. Participants

3.1. Pot participar a la marxa qualsevol persona major de 18 anys i tots els menors de 18 anys sempre i quan vagin acompanyats del pare/mare o tutor/a legal

4. Recollida de dorsals

4.1. La recollida dels dorsals té lloc al Village CBTT (C/ del Puig,1. L’Esquirol, 08511 – Barcelona, Catalunya):

 • Dissabte, 13 de maig 2023: 10:00 a 20:00 h.
 • Diumenge, 14 de maig 2023: 06:00 a 09.00 h.

4.2. Resguard d’inscripció: Per a la recollida del dorsal és imprescindible entregar el resguard d’inscripció i acompanyat del DNI.

4.3. Els dorsals son personals i intransferibles.

4.4. Qualsevol canvi es publicarà a les diverses plataformes de comunicació existents, i és responsabilitat del participant estar al corrent d’aquests.

5. Desenvolupament de la marxa

5.1. L’ordre de sortida es lliure.

5.2. Els participants han de prendre la sortida entre les 7:00 h. i les 9:00 h. Els participants que prenguin la sortida abans o després d’aquesta hora ho faran sota la seva responsabilitat.

6. Recorregut

6.1. El recorregut està degudament marcat amb senyals, només  en els punts conflictius, com creus, interseccions de carretera o carrers. Es recomana que portis un dispositiu GPS. Una setmana abans,  el recorregut (track) de la CabrerèsBTT es farà públic exclusivament per facilitar el seguiment de la ruta mitjançant GPS.

6.2. A cada avituallament hi ha un plànol del recorregut.

6.3. El recorregut és obert al trànsit però degudament controlat. Els participants han de seguir les indicacions de les autoritats de trànsit i/o Protecció Civil i circular amb precaució. A les vies públiques, els ciclistes han de romandre al voral del carril dret. A pistes, és recomanable circular pel costat dret.

6.4. S’estableix un tancament de pas per al recorregut llarg a les 12:00 h. al km. 31 aprox., circumstància que es comunicarà prèviament als participants. Els participants fora de control que vulguin continuar pel recorregut llarg ho faran sota la seva responsabilitat.

6.5. El recorregut inclou ascensions exigents i trams tècnics en descens. És responsabilitat del participant decidir si ho pot superar muntat sobre la bicicleta. L’organització no és responsable d’accidents relacionats amb la destresa de cada participant o el seu nivell de forma física.

6.6. Els participants que abandonin el recorregut marcat per l’organització ho faran sota la seva responsabilitat.

7. Avituallaments i zones d’assistència tècnica

7.1. Els avituallaments i zones d’assistència tècnica estan degudament senyalitzats al llarg de tot el recorregut. Aquests disposen de tot el necessari per a cobrir les necessitats d’alimentació i hidratació dels participants durant el recorregut.

7.2. Els avituallaments coincideixen amb les zones d’assistència tècnica, llevat que s’indiqui el contrari.

8. Trams impracticables

8.1. En cas que un tram del recorregut sigui impracticable i impossible de franquejar, per circumstàncies imprevistes, l’organització pot desviar el recorregut pels punts previstos.

9. Abandonament

9.1. Un participant que abandoni ho ha de comunicar a l’organització tan aviat com sigui possible. Tan el participant com la seva bicicleta seran traslladats al Village. En cas d’abandonament, i per motius de seguretat, es recomana fer-ho en els diversos avituallaments situats al llarg del recorregut.

9.2. En cas d’accident o emergència, i salvaguardant la seguretat dels participants, l’organització té el dret de retirar a un participant de la marxa.

10. Classificacions

10.1. És una marxa popular no competitva.

10.2. No s’estableix cap classificació, ni control de temps amb o sense xip.

10.3. No hi ha premis.

11. Bicicleta

11.1. La bicicleta ha d’estar en condicions tècniques i de seguretat òptimes per a la pràctica en un entorn de muntanya.

11.2. Les bicicletes tàndem i les elèctriques estan permeses.

12. Equipament

12.1. És obligatori l’ús del casc.

12.2. És obligatori portar el dorsal lliurats per l’organització. El dorsal ha d’estar degudament col·locat en la part davantera de la bicicleta.

12.3. En cas de ser necessari portar roba d’abric (impermeable, maneguets, camals, etc.), l’organització no proveeix aquestes peces als participants i no es responsabilitza de l’elecció de roba de cada persona.

12.4. L’organització no es fa responsable de cap objecte perdut o oblidat al llarg del recorregut o en el transcurs de la prova per cap participant. Tampoc si és lliurat a qualsevol membre de l’organització en el transcurs de la marxa.

12.5. L’organització no es fa responsable de cap avaria ni reparació de la bicicleta que pugui succeir en el transcurs de la prova.

12.6. Per motius de seguretat es recomana portar telèfon mòbil.

13. Esport i natura

13.1. La bicicleta de muntanya és una activitat de competició o lleure que es desenvolupa a la naturalesa i el seu impacte en aquest entorn és una responsabilitat per a tots els participants i organitzadors de proves esportives.

Preguem que siguin respectuosos amb l’entorn natural pel qual transcorre el recorregut; prestant atenció a les deixalles, circular fora dels camins, no prendre dreceres que danyin a la vegetació, anar amb compte amb els animals a la muntanya, no deixar tirat cap recanvi, etc.

L’organització es reserva el dret de retirar a qualsevol participant que no respecti el medi ambient o les propietats privades que es travessen al llarg del recorregut.

14. Reclamacions

14.1. Les reclamacions han de ser presentades formalment a l’organització: info@cabreresbtt.com

15. Village

15.1. Cap participant pot acampar ni pernoctar al Village.

16. Consideracions

16.1. Tots els participants han de ser respectuosos amb els altres participants, membres de l’organització, mitjans de comunicació i públic.

16.2. Els camins pels quals transcorre la prova són cedits únicament i exclusivament per el dia de la marxa, pel que no està permès la divulgació dels tracks GPS del recorregut.

16.3. L’organització pot retirar qualsevol participant que no respecti aquestes consideracions.

16.4. Tots els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització, que podrà utilitzar fotos o vídeos on apareguin amb fins de promoció de la marxa.

16.5. L’organització no es fa càrrec de les despeses ni deutes en què pugui incórrer un participant en el transcurs de l’esdeveniment.

16.6. L’organització es reserva el dret, sense avís, sota circumstàncies greus, i en favor del desenvolupament i la seguretat de la prova (participants, personal, etc), de retardar la sortida, modificar l’horari i / o actualitzar el reglament.

Inscriure’t a la Cabrerèsbtt implica l’acceptació i cumpliment d’aquest reglament