Agermanament sense fronteres

Fruit d’un moviment social format per persones que comparteixen una visió de la cooperació al desenvolupament basada en l’intercanvi de valors, en les relacions d’amistat i en el respecte per la identitat de cada poble, neix Agermanament sense Fronteres

La idea sorgeix de la voluntat de buscar i fomentar les relacions entre els pobles, de manera harmònica i solidaria, perquè entre tots puguem aconseguir una situació de benestar amb les necessitats bàsiques satisfetes.

Una vida digna, participativa i sense imposicions ni colonialismes, amb possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu, sense cap mena de discriminacions.

Rebutga i denuncia les injustícies, la xenofòbia, l’opressió de tot tipus, l’espoli… i treballa per un canvi social, per contribuir a transformar la societat tot criticant i oposant-nos a l’actual sistema de relacions internacionals que, injustament, crea i perpetua la pobresa i genera creixents desequilibris socials i econòmics. Lluita per canviar-ho.

Enten que una forma d’agermanar-se amb els pobles del Sud és col·laborar i treballar conjuntament amb ells, contribuint al progrés i al desenvolupament humà integral de les persones individuals i col·lectives. Un desenvolupament entès en sentit ampli i no exclusivament en l’àmbit econòmic, de manera que permeti aconseguir una millor qualitat de vida per a aquells que més ho necessiten.

ELS OBJECTIUS COMUNS amb la CABRERÈS BTT són els següents:

Recolzar i dur a terme accions de cooperació, a través de projectes i programes de desenvolupament sostenible.

Sensibilitzar i conscienciar la societat sobre els greus desequilibris Nord-Sud, de les seves causes i efectes i fomentar una opinió pública amb una actitud crítica i solidària davant la realitat de “l’altre món”.

Enfortir les relacions i la col·laboració amb els col·lectius d’immigrants especialment els originaris d’Àfrica i d’Amèrica llatina.

L’Associació Social i Territorial del Cabrerès mitjançant la CabrerèsBTT abraça nous horitzons on poder deixar el seu granet de sorra. La col·laboració amb Agermanament sense Fronteres és vehicula a través de l’Agermanament Roda de Ter-Bobog. Roda de Ter, un poble veí de l’Esquirol que coincideix entre d’altres amb aquest projecte universal.