Senyalització

La ruta de la 27aCabrerèsBTT estarà senyalitzada amb:

  • cinta vermella
  • fletxes negres sobre rètols grocs

Marcatge amb cintes vermelles (CocaCola)

Marcatge de fletxes negres sobre rètols grocs